Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

Consulta personal

Consulta el teu expedient. Ens has d'indicar el dni (sense la lletra), passaport o nie i la data de naixement amb el format dd/mm/aaaa.


Darrers comunicats

Veure tots els comunicats


Llocs web vinculats

PROCES SELECTIU 2023 ADVOCACIA (OPE 2021-2022)


Llista definitiva d'aprovats del primer exercici amb indicació de les dates del segon exercici del cos d'advocacia

Data publicació: 22/09/2023

En data 22 de setembre de 2023, es fa pública la llista definitiva de persones aspirants que han superat el primer exercici de les proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure, al cos d'advocacia de l'Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Contra aquest acord del Tribunal es podrà formular recurs d'alçada davant la consellera de Presidència i Administracions Públiques en el termini d'un mes, comptador des de l'endemà d'aquesta publicació (art. 121 i següents en relació amb l'article 112, de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques).

Podeu consultar la llista esmentada accedint a la pàgina del cos.

El Tribunal anuncia que el segon exercici es realitzarà els dies 26 i 27 de febrer de 2024, a les 09.00 hores, a la seu de l'EBAP de Palma(C/Gremi de Corredors, 10, 3a planta, Polígon de Son Rossinyol), d'acord amb la distribució següent:

Dia 26 de febrer de 2024 a les 9:00 hores les aspirants:

-PONS GUTIERREZ, MARIA DEL CARMEN

-DELFONT CABRERO, MARÍA

-DOLS HINOJOSA, ROSARIO

-DURAN POO, AITOR ANDONI

Dia 27 de febrer de 2024 a les 9:00 hores els aspirants:

-FORTUNY ISERN, MARIA FRANCINA

-FUSTER COLL, SOFIA

-GARCIA CANALS, NURIA


Pàgina del cos


català . castellano