Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

Consulta personal

Consulta el teu expedient. Ens has d'indicar el dni (sense la lletra), passaport o nie i la data de naixement amb el format dd/mm/aaaa.


Darrers comunicats

Veure tots els comunicats


Llocs web vinculats

PROCES SELECTIU 2023 ADVOCACIA (OPE 2021-2022)


PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

Data publicació: 11/03/2023

Les persones aspirants han de presentar una sol·licitud per al cos d'Advocacia.

La presentació i la formalització de la sol·licitud de participació s'ha de fer obligatòriament mitjançant el tràmit telemàtic disponible a la Seu Electrònica d'aquesta Administració i a la web http://oposicions.caib.es.

En cas de presentar la sol·licitud de manera presencial, l'Administració, d'acord amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei 39/2015, els requerirà que la duguin a terme en la forma indicada anteriorment amb l'advertiment que si no es fa així es tindrà es tindrà per no presentada la sol·licitud.


Pàgina del cos


català . castellano