Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

Consulta personal

Consulta el teu expedient. Ens has d'indicar el dni (sense la lletra), passaport o nie i la data de naixement amb el format dd/mm/aaaa.


Darrers comunicats

Veure tots els comunicats


Llocs web vinculats

PROCES SELECTIU 2023 ADVOCACIA (OPE 2021-2022)


CONVOCATÒRIA DE LES PROVES SELECTIVES PER A L'INGRÉS, PEL TORN LLIURE, AL COS D'ADVOCACIA

Data publicació: 11/03/2023

En el BOIB núm. 31, d'11 de març de 2023, s'ha publicat la Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual s'aproven la convocatòria, les bases, els exercicis i temari, i el barem de mèrits, i es designa el Tribunal Qualificador de les proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure, al cos d'advocacia de l'Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Podeu consultar el BOIB esmentat, a continuació:
https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2023/31/1131483


Pàgina del cos


català . castellano