Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

Consulta personal

Consulta el teu expedient. Ens has d'indicar el dni (sense la lletra), passaport o nie i la data de naixement amb el format dd/mm/aaaa.


674 no soportat


674 no soportat


674 no soportat

  • 674 no soportat
    06/10/2022 674 no soportat Resolució de correcció d'errades de la convocatňria del procés excepcional d'estabilització per concurs extraordinari de mčrits de personal laboral
  • 674 no soportat
    11/02/2023 674 no soportat Resolució de modificació de la convocatňria del procés excepcional d'estabilització per concurs extraordinari de mčrits del personal laboral

674 no soportat

Darrers comunicats

Veure tots els comunicats


Llocs web vinculats

SFM 2022 Maquinista torn promocio interna


Llista provisional d'aprovats del 1r i 2n exercici de les proves selectives de Serveis Ferroviaris de Mallorca

Data publicació: 09/05/2023

En data 9 de maig de 2023, es fan públiques les llistes provisionals de persones aspirants que han superat el primer i segon exercici de les proves selectives pel torn lliure i pel torn de promoció interna del personal laboral de Serveis Ferroviaris de Mallorca. Maquinista torn promoció interna.

Les persones interessades disposen d'un termini de 3 dies hŕbils, des de lżendemŕ de la publicació, per efectuar la reclamació oportuna o solˇlicitar la revisió del seu exercici (fins al dia 12 de maig).

En un proper comunicat es farŕ pública la data de revisió, en funció del nombre de solˇlicituds presentades.

Es poden consultar les llistes esmentades en el web accedint al cos i a la Seu Electrňnica.

Es poden consultar les llistes de qualificacions obtingudes per les persones aspirants accedint a la Consulta personal del web .

A continuació, podeu consultar els qüestionaris i les respostes del primer i segon exercici.

Qüestionari 1r exercici
Qüestionari 2n exercici
Respostes 1r exercici
Respostes 2n exercici


Pŕgina del cos


catalŕ . castellano