Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

Consulta personal

Consulta el teu expedient. Ens has d'indicar el dni (sense la lletra), passaport o nie i la data de naixement amb el format dd/mm/aaaa.


Darrers comunicats

Veure tots els comunicats


Llocs web vinculats

Cos facultatiu superior


Llistes definitives de persones aspirants admeses i excloses de les proves selectives a cossos facultatius superiors de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

Data publicació: 28/03/2022

En data 26 de març de 2022 es publica en el Butlletí Oficial de les Illes Balears la Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual s'aproven les llistes definitives de persones aspirants admeses i excloses, amb indicació de les causes d'exclusió, de les proves selectives convocades per a l'ingrés a diversos cossos facultatius superiors de l'Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, amb indicació dels llocs i de la data de realització del primer exercici pel torn lliure

Podeu consultar la publicació del BOIB a l'enllaç següent:

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2022/42/1107919


Pàgina del cos


català . castellano