Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

Consulta personal

Consulta el teu expedient. Ens has d'indicar el dni (sense la lletra), passaport o nie i la data de naixement amb el format dd/mm/aaaa.


Darrers comunicats

Veure tots els comunicats


Llocs web vinculats

CFS recerca i desenvolupament Mallorca torn lliure


Llista definitiva aprovats tercer exercici i provisional superació fase oposició

Data publicació: 23/01/2023

En data 23 de gener de 2023 es fan públiques les llistes definitives de persones aspirants que han superat el tercer exercici de les proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure al CFS Recerca i Desenvolupament de l'Administració Especial de la CAIB.

Així mateix, el Tribunal fa pública la relació provisional de persones aspirants que han superat la fase d'oposició.

Per efectuar la reclamació oportuna o sol·licitar-ne la revisió de la relació provisional de persones aspirants que han superat la fase d'oposició, les persones interessades disposen d'un termini de tres dies hàbils a partir de l'endemà d'aquesta publicació

Podeu consultar la llista esmentada a la pàgina del cos.


Pàgina del cos


català . castellano