Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

Consulta personal

Consulta el teu expedient. Ens has d'indicar el dni (sense la lletra), passaport o nie i la data de naixement amb el format dd/mm/aaaa.


Darrers comunicats

Veure tots els comunicats


Llocs web vinculats

Personal laboral


Publicació de l'Acord del tribunal del grup D, categoria d'ATE, per ampliar i requerir a un nombre addicional d'aspirants per acreditar els mèrits i requisits al·legats en la declaració responsable

Data publicació: 21/09/2023

S'informa que el Tribunal del grup D del procés excepcional d'estabilització per concurs extraordinari de mèrits per cobrir les places de personal laboral de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears ha acordat, en data 21 de setembre de 2023, que és necessari requerir a un nombre addicional d'aspirants de la categoria d'Auxiliar tècnic/a educatiu/va (ATE), per a l'illa de Mallorca, per acreditar els mèrits i requisits al·legats en la declaració responsable.

Es fa pública la relació d'aspirants a les quals el tribunal ha de revisar els mèrits que han al·legat en la declaració responsable (annex 2) .

ANNEX 2

D'altra banda, es requereix les persones aspirants que no tenen inscrits els mèrits al·legats en el Registre de Personal de la Direcció General de Funció Pública de la CAIB perquè els acreditin o esmenin els defectes que presenta la documentació acreditativa dels mèrits i s'atorga un termini de deu dies hàbils , a través dels mitjans establerts en la base 5.1 (des del dia 22 de setembre fins al dia 5 d'octubre). Les persones aspirants esmentades participen a l'illa de Mallorca. A més, hi ha una persona aspirant de l'illa de Menorca a qui s'ha acordat ampliar el requeriment de documentació.

Podeu consultar aquesta relació de persones que han d'acreditar mèrits al Portal de l'opositor (http://oposicions.caib.es) mitjançant la Consulta Personal.

Podeu presentar els aclariments o documentació que considereu a la seu electrònica.


català . castellano