Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

Consulta personal

Consulta el teu expedient. Ens has d'indicar el dni (sense la lletra), passaport o nie i la data de naixement amb el format dd/mm/aaaa.


Darrers comunicats

Veure tots els comunicats


Llocs web vinculats

Cos subaltern


Llista provisional de puntuacions de la fase de concurs del cos subaltern

Data publicació: 17/05/2023

En data 17 de maig de 2023, es fan públiques les llistes provisionals de puntuacions obtingudes en la fase de concurs de les proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure i pel torn de promoció interna, inclosa la reserva per a persones amb discapacitat, al cos subaltern de l'Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Les persones interessades disposen d'un termini de tres dies hàbils a partir de l'endemà d'aquesta publicació per efectuar les reclamacions (des del dia 18 fins al 22 de maig).

En un proper comunicat es farà pública la data de revisió, per a les persones aspirants que l'hagin sol·licitat dins termini.

Podeu consultar les llistes esmentades en la pàgina del Portal de l'opositor: http://oposicions.caib.es, accedint al cos i a la seu electrònica.

Podeu sol·licitar la revisió o presentar la reclamació a la seu electrònica:
https://www.caib.es/seucaib/ca/200/persones/tramites/tramite/3753454


català . castellano