Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

Consulta personal

Consulta el teu expedient. Ens has d'indicar el dni (sense la lletra), passaport o nie i la data de naixement amb el format dd/mm/aaaa.


Darrers comunicats

Veure tots els comunicats


Llocs web vinculats

Cos subaltern


ACORDS DEL TRIBUNAL (COS SUBALTERN OPE 2018)

Data publicació: 07/09/2022

Es fan públics els acords que ha adoptat el Tribunal Qualificador del cos subaltern de l'Administració general de la CAIB en relació amb el desenvolupament del primer exercici:

1. Les persones aspirants, durant l'exercici, no podran tenir a la seva disposició cap mòbil o rellotge intel·ligent ni cap altre dispositiu electrònic ni fer ús de cap sistema auditiu (excepte per prescripció mèdica).

2. Les persones que arribin tard només podran entrar a l'aula corresponent sempre i quan encara no s'hagi repartit cap examen.

3. Una vegada que s'hagin repartit els exàmens en un aula, ningú no es podrà moure del seu seient fins que hagi lliurat el seu exercici, tret de causes de força major. Per anar al bany, el temps no s'interromprà per aquesta circumstància. En cas d'haver de sortir per alletament, aquest temps sí que s¿interromprà i es podrà recuperar.

4. Els aspirants podran endur-se el model de test, si surten a l'acabament de la prova, però SI SURTEN ABANS NO PODRAN ENDUR-SE L'EXAMEN. En aquest darrer cas, l'opositor posarà el seu DNI o nom al model d'examen per poder recollir-lo quan finalitzi la prova. El model d'examen es penjarà al web.

5. Les persones aspirants només podran tenir, damunt la taula, bolígraf, cinta correctora, identificació personal, els fulls d'examen i el qüestionari per respondre. També aigua, gel desinfectant, caramels o similar.

6. Les persones aspirants només podran utilitzar bolígrafs d'un color (blau o negre). No podran utilitzar bolígrafs de dos colors diferents. NO PODEN POSAR EN ELS DOCUMENTS DE RESPOSTA EL SEU NOM I LLINATGES NI CAP SENYAL QUE PERMETI LA SEVA IDENTIFICACIÓ I QUE POSI EN RISC L'ANONIMAT DE L'EXAMEN.


català . castellano