Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

Consulta personal

Consulta el teu expedient. Ens has d'indicar el dni (sense la lletra), passaport o nie i la data de naixement amb el format dd/mm/aaaa.


Darrers comunicats

 • BORSES EXTRAORDINARIES 2022. CFS, ESC SANITÀRIA, ESP MEDICINA. MALLORCA, MENORCA I EIVISSA.
  LLISTA PROVISIONAL DE MÈRITS I RELACIÓ DE PERSONES ASPIRANTS QUE HAN ACREDITAT MÈRITS AMB DEFECTES FORMALS
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2022. BORSES EXTRAORDINÀRIES (PROVA SELECTIVA). COS SUBALTERN. MALLORCA, MENORCA, EIVISSA I FORMENTERA.
  Revisió de la prova selectiva del procediment per a la constitució de la borsa extraordinària de personal funcionari interí del cos subaltern de l'Administració General de la CAIB a les illes de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera.
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS ENGINYERIA INDUSTRIAL.
  Llista provisional d'aprovats del 2on exercici del torn lliure i del 1er del torn promoció interna
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS ENGINYERIA AGRONOMA.
  Llista provisional d'aprovats del 2on exercici del CFS Eng. Agrònoma
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos generals. Cos de gestió.
  Llista definitva d'aprovats del 2n exercici del cos de gestió, pel torn lliure, i 1r exercici, pel torn de promoció interna
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS recerca i desenvolupament Mallorca torn lliure.
  Llista definitiva d'aprovats del 2n exercici
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2020. CFT, ESC HUMANÍSTICA I DE CIÈNCIES SOCIALS, ESP COOPERACIÓ. MALLORCA.
  LLISTA DEFINITIVA DEL BORSÍ D'INTERINS
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS BIOLOGIA.
  Llista definitiva d'aprovats del 2n exercici
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos generals. Cos subaltern.
  Modificació composició Tribunal Subaltern
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos generals. Cos de gestió.
  Torns de revisió del 2n exercici del cos de gestió
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2021. COS AUXILIAR. MALLORCA.
  Correcció errades borsa extraordinària auxiliar
 • BORSA TEMPORAL POLICIA LOCAL 2021.
  COMUNICAT EN RELACIÓ AMB L'INICI DEL PROPER CURS BÀSIC DE CAPACITACIÓ DEL PROCEDIMENT EXTRAORDINARI
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior.
  ACLARIMENT SOBRE LES BORSES TEMPORALS D'INTERINS DELS COSSOS FACULTATIUS SUPERIORS (PROCÉS SELECTIU 2019-OPE 2018)
 • BORSES PERSONAL LABORAL 2021. BORSA PERSONAL LABORAL NETEJA..
  PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ ALS EFECTES DE RESOLDRE ELS EMPATS PER A LA CONSTITUCIÓ DE LA BORSA
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2022. BORSES EXTRAORDINÀRIES (PROVA SELECTIVA). CFS, ESC HUMAN.I C.SOCIALS, ESP ASSESSORAMENT LINGÜÍSTIC.MALLORCA, MENORCA, EIVISSA I FORMENTERA.
  Llista provisional de puntuacions de l'exercici i valoració de mèrits, i requeriment als aspirants per acreditar el nivell de català
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu subaltern. Auxiliar de suport (2%).
  Revisió primer exercici cos facultatiu subaltern, auxiliar de suport (2%)
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS ARQUITECTURA.
  Llista definitiva d'aprovats del 2on exercici del CFS, esc Arquitectura
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos generals. Cos de gestió.
  Revisió del 2n exercici del cos de gestió pel torn lliure i pel torn de promoció interna, inclosa la reserva per a persones amb discapacitat
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2022. BORSES EXTRAORDINÀRIES (PROVA SELECTIVA). COS ADVOCACIA.
  PUBLICACIÓ AL BOIB DE LA LLISTA DEFINITIVA D'ADMESOS I EXCLOSOS
 • BORSES PERSONAL LABORAL 2021. BORSA PERSONAL LABORAL AUXILIAR TÈCNIC EDUCATIU..
  Llista definitiva de valoració de mèrits i termini de presentació de la documentació acreditativa per resoldre els possibles empats de la borsa de personal laboral ATE
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos facultatius. Cos facultatiu superior. CFS assessorament linguistic Mallorca torn lliure.
  Llista definitiva d'aprovats del 2on exercici del CFS Assessorament Lingüístic
 • BORSES PERSONAL LABORAL 2021. BORSA PERSONAL LABORAL NETEJA..
  LLISTA DEFINITIVA DE MÈRITS
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2022. BORSES EXTRAORDINÀRIES (PROVA SELECTIVA). COS ADVOCACIA.
  Instruccions generals de persones aspirants
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2021. CFS, ESC SANITÀRIA, ESP VETERINÀRIA. EIVISSA.
  LLISTA PROVISIONAL DE MÈRITS I RELACIÓ DE PERSONES ASPIRANTS QUE HAN ACREDITAT MÈRITS AMB DEFECTES FORMALS
 • Veure tots els comunicats


  Llocs web vinculats

  Cos auxiliar Mallorca torn lliure

  Pàgina del cos


  Tipus Test- Llista definitiva d'aprovats

  Núm. Primer llinatge Segon llinatge Nom DNI Nota
  1   ABREU   BONNIN   CLARA   ***4132*   7,018  
  2   AGENJO   CARVAJAL   MARIA CRISTINA   ***2391*   7,588  
  3   AGENJO   RUIZ   MARIA LOURDES   ***2324*   8,816  
  4   AGUILAR   PÉREZ   DIANA   ***3835*   6,930  
  5   AGUILO   CABRERA   ELENA   ***1443*   6,228  
  6   AGUILÓ   PUJADAS   PEPA   ***2452*   7,456  
  7   ALARCON   GONZALEZ   JOSEP   ***0607*   6,754  
  8   ALBERTI   CAÑELLAS   MARIA DEL MAR   ***9089*   6,535  
  9   ALOMAR   SALVA   ESPERANZA   ***9459*   6,798  
  10   ALONSO   COTONER   BEATRIZ   ***7538*   6,140  
  11   ALONSO   PONS   CAROLINA   ***7595*   7,281  
  12   ALONSO   PONS   MARIA DEL MAR   ***7595*   5,790  
  13   ALORDA   GAYA   PAU   ***3870*   5,877  
  14   ALVAREZ   MOLARES   MARIA JOSE   ***4437*   7,237  
  15   ALVAREZ   OTERO   SUSANA   ***1848*   7,281  
  16   AMAT   MEDINA   DAVID   ***6678*   6,623  
  17   AMENGUAL   ALVAREZ   JOAN   ***7765*   7,763  
  18   AMENGUAL   BOVER   ALBA   ***7463*   6,404  
  19   AMENGUAL   MAÑOSA   NURIA   ***5976*   5,746  
  20   AMENGUAL   MESQUIDA   MARTA   ***9464*   5,658  
  21   AMENGUAL   VAQUER   MARIA   ***2240*   7,500  
  22   AMER   GOMILA   PEDRO   ***5860*   6,184  
  23   AMER   PONS   CATALINA   ***2395*   7,018  
  24   AMOROS   GARAU   JUANA MARIA   ***6882*   7,456  
  25   ANGUERA   MOLINA   JOSE RAMON   ***9847*   5,965  
  26   ANTICH   SASTRE   SALVADOR   ***3627*   6,930  
  27   ANTON   LOPEZ ACEVEDO   PATRICIA   ***2367*   6,097  
  28   ANTUÑA   ROLDAN   SILVIA   ***3597*   6,798  
  29   ARBONA   PEREZ   MARTA   ***7454*   7,851  
  30   ARIZA   ARIZA   MARIA JESUS   ***2040*   6,447  
  31   AROCA   FRAU   CLARA   ***0967*   6,491  
  32   AROCA   ROIG   FRANCISCO   ***8471*   6,360  
  33   ARROM   FERNANDEZ   MARIA ESPERANZA   ***8674*   6,974  
  34   ARROM   TOMAS   CATALINA MONTSERRAT   ***8218*   5,833  
  35   ASENSI   GONZALEZ   CRISTOBAL   ***1101*   7,061  
  36   AYUSO   VICENS   CECILIA   ***4906*   8,070  
  37   BALLESTER   BONNIN   PATRICIA   ***5344*   6,009  
  38   BARCELO   PICORELLI   NEUS   ***6279*   7,061  
  39   BARCELO   RIERA   ANTONIA   ***3759*   5,746  
  40   BARCELÓ   SERRA   MARGARITA DEL PILAR   ***6829*   5,790  
  41   BARROSO   STOCKMANN   ELENA   ***9749*   7,588  
  42   BAUZA   CAPELLÀ   MARGARITA   ***6967*   6,491  
  43   BAUZA   CIFRE   PILAR   ***2871*   6,053  
  44   BAUZÁ   ROSSELLÓ   CONSTANÇA   ***9323*   6,272  
  45   BENITEZ   RODRIGUEZ   ROCIO   ***7818*   7,193  
  46   BENLLOCH   VIDAL   MARIA EMPAR   ***0679*   5,658  
  47   BENNASAR   BELTRAN   CATALINA MARIA   ***1866*   6,579  
  48   BERMUDEZ   MANTERO   MARIA JOSE   ***1818*   8,026  
  49   BEZZINA   CALDERÓN   ANGELA   ***1746*   6,711  
  50   BIEDMA   MARIN   VANESSA   ***6601*   6,009  
  51   BISBAL   FRANCH   VANESA   ***1383*   6,140  
  52   BITATA   SOPALE   WARI KONO   ***6763*   6,228  
  53   BLANCO   MARQUET   ELENA   ***0768*   7,105  
  54   BLASCOS   GUAL   ROGER   ***1208*   8,421  
  55   BONILLA   COLL   VANESSA   ***0788*   5,746  
  56   BORDOY   AMENGUAL   MARIA   ***4901*   7,018  
  57   BORDOY   CAPELLÁ   SEBASTIÁN   ***7188*   6,535  
  58   BORDOY   SEGURA   MATIAS JOSE   ***3553*   6,754  
  59   BORRAS   MAURI   INMACULADA   ***1849*   7,149  
  60   BOUGAOUA   RAMIREZ   NORA   ***2230*   8,158  
  61   BRAVO   LOPEZ   AMELIA   ***4550*   7,018  
  62   BURGOS   TORRES   DIANA   ***2099*   6,097  
  63   CABALLERO   GARCIA   MARIA DEL ROCIO   ***3836*   6,491  
  64   CABOT   CANALS   ISABEL MARIA   ***4247*   5,746  
  65   CAJO   ALCAINA   TAMARA IVONE   ***9507*   5,965  
  66   CALDENTEY   DIAS-COELHO   VANIA   ***2047*   6,667  
  67   CALDENTEY   SALOM   MARIA MAGDALENA   ***2018*   6,053  
  68   CAMPINS   PEREYRA   ANTONIA   ***5281*   7,500  
  69   CAMPOS   SOLIS   RUBEN   ***2595*   6,316  
  70   CAMPOY   ESPINOSA   Mª ESCARLATA   ***8220*   8,246  
  71   CANO   BAUZA   JUAN   ***3837*   7,193  
  72   CANO   CORRAL   ELENA SUSANA   ***6532*   7,237  
  73   CANO   GARCIA   VERONICA   ***8328*   6,535  
  74   CAÑELLAS   AMENGUAL   MARIA MAGDALENA   ***6638*   6,140  
  75   CAÑELLAS   ARCEGA   BELISA   ***6810*   6,316  
  76   CARMONA   ROBERT   LAURA   ***7742*   8,026  
  77   CARRIO   MARTINEZ   JUAN   ***6433*   7,675  
  78   CASADO   LOPEZ   YOLANDA   ***9997*   6,491  
  79   CASTILLA   CARMONA   MANUEL   ***8330*   6,491  
  80   CASTRO   SOLER   LAURA IRENE   ***7761*   6,184  
  81   CATALA   MOREY   CRISTINA   ***1866*   6,009  
  82   CATALAN   LOPEZ   ELISABET   ***5052*   6,447  
  83   CAZALLAS   GARCIA   MARIA DOLORES   ***4641*   6,667  
  84   CERDÓ   VANDELLÓS   MARGARITA MARIA   ***0114*   7,851  
  85   CLADERA   ROIG   PEDRO VICENTE   ***1472*   6,667  
  86   CLADERA   SIQUIER   JERONIMA   ***4495*   5,658  
  87   CLOQUELL   MIRO   JUAN MIGUEL   ***5835*   5,658  
  88   COLL   CAMPANER   MARIA ANTONIA   ***2498*   7,149  
  89   COLL   CAPO   MARIA TERESA   ***0093*   6,140  
  90   COLL   PERELLO   MARGARITA MARIA   ***7295*   5,877  
  91   COLL   PONS   FRANCESC   ***2519*   5,833  
  92   COLOM   REUS   SILVIA   ***3482*   8,904  
  93   CORTES   ORTEGA   JAIME OSVALDO   ***6215*   6,228  
  94   CRESPI   PASCUAL   FRANCISCA   ***1564*   5,790  
  95   CRESPÍ   BESTARD   MARGARITA   ***3691*   7,456  
  96   CRUZ   LOZANO   SERGIO   ***0875*   7,500  
  97   CURRÁS   ZAFRA   EVA MARIA   ***0881*   5,790  
  98   DE JOSE   GIL   MARIA DEL CARMEN   ***3004*   6,316  
  99   DE JUAN   SUAU   MATIAS   ***3857*   7,105  
  100   DE LAMO   DIAZ   CLOTILDE   ***8270*   6,491  
  101   DE PEDRO   MARTINEZ   ESTER   ***0936*   5,877  
  102   DEL HOYO   BLANES   CARMEN   ***5460*   6,842  
  103   DOCAL   ARMADA   RUTH   ***3456*   6,754  
  104   DOMINGO   COMPANY   MARÍA MAGDALENA   ***8036*   5,746  
  105   ENSEÑAT   INES   MATIAS   ***1743*   6,974  
  106   ENSEÑAT   JAUME   MIGUEL   ***3026*   7,719  
  107   ENSEÑAT   NIETO   ALEJANDRO   ***7464*   7,281  
  108   ESCARRER   MONSERRAT   JAUME   ***1471*   6,360  
  109   ESCRIBANO   MORALES   MARIA ELISA   ***5746*   6,053  
  110   ESCUDERO   LOPEZ   CARMEN ROCIO   ***0018*   6,667  
  111   ESPEJO   GIL   ANDREA   ***1900*   6,491  
  112   ESPINOSA   DOBLAS   MARIA ANGELES   ***2595*   6,009  
  113   ESTRANY   VILLALONGA   JAUME   ***7471*   6,140  
  114   FEMENIAS   DE TEBA   MARIA ANTONIA   ***2148*   7,456  
  115   FERNANDEZ   JIMENEZ   ROCIO   ***4510*   7,763  
  116   FERNANDEZ   OLIVARES   SILVIA   ***1888*   6,097  
  117   FERNANDEZ   SANTIAGO   YLENIA   ***7662*   7,325  
  118   FERNANDEZ   VEGA   LORENA   ***1940*   8,553  
  119   FERRAGUT   CARREÑO   BERNARDO   ***7081*   6,491  
  120   FERRER   SEGUI   FRANCISCA   ***1576*   7,456  
  121   FIACCHINI   null   JACOPO   ****7028   6,974  
  122   FIGUEROLA   GUAL   MARGARITA DEL MAR   ***2016*   6,535  
  123   FIOL   COLL   MARIA DEL CARMEN   ***5335*   6,754  
  124   FITO   DÄHNE   CLAUDIA ANTONIA   ***3540*   6,272  
  125   FLO   COMPANY   SUSANA   ***8767*   6,140  
  126   FLORES   SANCENON   IGNACIO   ***8401*   8,202  
  127   FONT   GARCIA   MARIA ELENA   ***5033*   6,360  
  128   FONT   ROCA   CARME   ***8100*   8,290  
  129   FONT   SALOM   MARIA MAGDALENA   ***8518*   6,053  
  130   FORTEZA   PALMER   Mª MAGDALENA   ***2837*   7,456  
  131   FORTEZA   RAMIS   JOSEP   ***8561*   6,140  
  132   FRANCO   VELAZQUEZ   JOAQUIN   ***9573*   8,158  
  133   FRAU   CALLE   INES   ***9542*   6,491  
  134   FRAU   RAMIS   MARIA TERESA   ***1231*   7,018  
  135   FRESNO   MARTORELL   FRANCISCO PABLO   ***2182*   6,272  
  136   FUENTESAL   TORO   MARIA   ***4309*   6,667  
  137   FULLANA   PLAZA   JOSE MIGUEL   ***3701*   6,404  
  138   GALISTEO   SANTANDREU   CLARA   ***2260*   6,535  
  139   GALVEZ   SANCHEZ   MARTA MARIA   ***0653*   6,360  
  140   GARAU   FRANCO   SUSANNA   ***3040*   5,746  
  141   GARAU   NADAL   ROSA   ***2697*   6,579  
  142   GARAU   PUJOL   MAGDALENA   ***7020*   6,360  
  143   GARCIA   FIDALGO   BEGOÑA   ***8094*   6,711  
  144   GARCIA   GARCIA   MARIA TERESA   ***2625*   6,097  
  145   GARCIA   GONZALEZ   ALVARO   ***3761*   7,281  
  146   GARCIA   MAS   MARIA DEL ROCÍO   ***3337*   6,009  
  147   GARCÍA   BRAO   LAURA   ***1613*   6,930  
  148   GARCÍA   DYER   ESTEFANÍA   ***2600*   8,290  
  149   GARRIDO   TORRES   JUANA   ***8019*   6,535  
  150   GARRIGO   CAMPINS   CATALINA M.   ***5744*   6,667  
  151   GAZQUEZ   ARQUES   MERCEDES   ***5731*   5,702  
  152   GELABERT   BENESTAR   ANTONIO MIGUEL   ***1416*   8,860  
  153   GELABERT   CARULLA   MARIA TERESA   ***2398*   6,272  
  154   GENOVART   ROSSELLO   MARIA JOSE   ***3715*   6,053  
  155   GERVILLA   ALMENDROS   FRANCISCA   ***2651*   6,491  
  156   GIL   GIMENEZ   JUANA MARIA   ***9107*   6,097  
  157   GIL   SANCHEZ   ROSA MARIA   ***5367*   6,404  
  158   GODOY   MUÑOZ   DANIEL   ***1567*   6,711  
  159   GOMEZ   ORTS   LAURA   ***4920*   6,623  
  160   GOMILA   SARD   MARGARITA   ***1618*   7,632  
  161   GONZALEZ   ACOSTA   GIANINA GABRIELA   ***6251*   6,184  
  162   GONZALEZ   AMATE   CARLOS ANTONIO   ***8390*   6,184  
  163   GONZALEZ   POZO   VERONICA   ***3640*   7,105  
  164   GONZALEZ   SANCHEZ   ANA MARIA   ***6585*   6,974  
  165   GONZALEZ   SANZ   ALBERTO   ***0058*   6,360  
  166   GONZALEZ   VILLA   MARIA JESUS   ***8005*   6,097  
  167   GRACIA   MORENO   FRANCISCO MIGUEL   ***8705*   7,895  
  168   GUADALAJARA   MONDÉJAR   ESTEFANIA   ***0196*   6,798  
  169   GUARDIOLA   FIOL   MARGALIDA   ***5564*   5,702  
  170   GUERRERO   NARANJO   MARIA ESTER   ***5654*   6,228  
  171   GUTIERREZ   GRANADO   ANA   ***1836*   6,667  
  172   GUTIÉRREZ   MALAGÓN   MARIA DEL CARMEN   ***8336*   8,202  
  173   HERDING   null   LISA CHRISTINA   ****8663   7,237  
  174   HERNANDEZ   DIAZ   PATRICIA   ***3460*   6,930  
  175   HERNANDEZ   ZANCAJO   RAQUEL   ***0339*   6,097  
  176   HERREROS   GARCIA   JUAN   ***2471*   5,702  
  177   HORRACH   BURKHOLZ   GUILLEM   ***1666*   6,140  
  178   IBAÑEZ   LOPEZ   SARA   ***8572*   6,184  
  179   ISERN   BARCELO   JOSE   ***2916*   6,228  
  180   JAUME   DEYA   CATERINA MARIA   ***3933*   6,360  
  181   JIMENEZ   AMOROS   MARIA CONSUELO   ***3190*   5,658  
  182   JIMENEZ   PEREZ   LIDIA   ***7134*   6,316  
  183   JIMÉNEZ   BARTOLOMÉ   MARÍA   ***0404*   6,228  
  184   JIMÉNEZ   NADAL   CARMEN   ***3340*   7,018  
  185   JIMENO   SANCHEZ   DOLORES ANTONIA   ***7968*   8,158  
  186   JOY   ALBERTI   MARIA ROSA   ***1569*   7,325  
  187   JUAN   GOMEZ   JOSE   ***5367*   5,790  
  188   LAGUNA   SOTO   ALAN   ***4524*   6,009  
  189   LARA   MARTIN   FATIMA   ***0967*   6,886  
  190   LEANDRO   MARTIN   MIRIAM   ***5087*   6,447  
  191   LLABRES   JANER   DAMIANA   ***5234*   6,097  
  192   LLABRÉS   RIBOT   MARIA CONSUELO   ***3865*   7,807  
  193   LLINÀS   FONT   MARIA   ***0428*   6,009  
  194   LLOBET   MOREY   ALICIA   ***0589*   6,754  
  195   LLOMPART   GARAU   CATALINA   ***8634*   6,798  
  196   LLULL   GARRIGA   MARGALIDA   ***0674*   6,623  
  197   LLULL   ZURITA   MARIA ISABEL   ***2980*   6,447  
  198   LOPEZ   ANGELINI   MARINA DE LOS MILAGROS   ***2656*   6,842  
  199   LOPEZ   CARRASCO   ROSA MARIA   ***3183*   7,325  
  200   LOPEZ   GAMBOA   JESSICA   ***9506*   7,193  
  201   LOPEZ   GIL   ADELAIDA   ***2529*   6,623  
  202   LOPEZ   MARCO   PALOMA   ***6959*   6,754  
  203   LOPEZ   TOMAS   ROSA MARIA   ***8975*   6,360  
  204   LOPEZ   VILLATE   MARIA JOSE   ***0914*   6,754  
  205   LORENZO   MARROIG   ESTHER   ***4292*   7,412  
  206   LOZANO   CUADRADO   PENELOPE TERESA   ***1206*   5,702  
  207   LUCENA   ARCO   ISABEL MARIA   ***0984*   6,886  
  208   MAIMÓ   PERELLÓ   MARIA ANTÒNIA   ***1945*   6,316  
  209   MARCOS   TORRES   ANA ISABEL   ***1044*   5,746  
  210   MARCOS   TORRES   MARIA VICTORIA   ***0124*   6,228  
  211   MARIN   GONZALEZ   NATIVIDAD   ***1870*   7,632  
  212   MARIN   ROCA   JOSE LUIS   ***8529*   8,728  
  213   MARQUES   ESTADES   MARIA   ***0636*   7,719  
  214   MARQUEZ   CALDES   MARGALIDA MAXIMA   ***2566*   5,790  
  215   MARTI   ALOMAR   ANTONIA   ***8915*   6,623  
  216   MARTI   PALMER   FRANCISCA   ***3169*   6,754  
  217   MARTIN   DE FILIPPIS   EDUARDO   ***7560*   5,658  
  218   MARTIN   GARCIA   MARIA JESUS   ***7617*   6,404  
  219   MARTIN   SANCHEZ   ROSANA BEATRIZ   ***8204*   7,412  
  220   MARTÍN   QUILES   MARÍA CORONADA   ***5819*   6,491  
  221   MARTINEZ   ATERO   JOSE JORGE   ***9170*   6,447  
  222   MARTINEZ   BENITEZ   MILAGROS   ***6718*   6,140  
  223   MARTINEZ   MARTINEZ   CONCEPCION   ***2666*   6,886  
  224   MARTINEZ   QUEREDA   Mª DOLORES   ***0839*   6,754  
  225   MARTINEZ   SOLER   LAIA ISABEL   ***5699*   6,316  
  226   MARTÍNEZ   LEÓN   MÓNICA   ***3424*   6,272  
  227   MARTÍNEZ   LLOMPART   CARLOS   ***7966*   8,597  
  228   MARTÍNEZ   SANTIAGO   ÓSCAR   ***7686*   6,097  
  229   MARTORELL   BESTARD   MARIA   ***8625*   6,272  
  230   MARTORELL   FUSTER   JAIME   ***0223*   7,193  
  231   MARTORELL   PUIGSERVER   MARIA DE LAS MERCEDES   ***3596*   5,746  
  232   MARTORELL   SERRA   JOAN   ***1532*   6,140  
  233   MASSUTÍ   PASCUAL   MARIA DOLORES   ***3423*   8,158  
  234   MAYOL   COLOM   MIREIA   ***2836*   7,368  
  235   MEDINA   MIR   MARIA ANTONIA   ***1048*   6,447  
  236   MEGIAS   CEREIJO   ILUMINADA   ***1381*   5,965  
  237   MESA   ALFONSECA   EVA MARIA   ***0067*   6,842  
  238   MESQUIDA   ESTEVA   BERNARDO DAVID   ***6973*   7,983  
  239   MESQUIDA   OLIVER   MARIA TERESA   ***3994*   5,965  
  240   MESQUIDA   VERWILST   PATRICIA   ***9903*   6,798  
  241   MESTRE   BARCELÓ   MARIA   ***3881*   5,702  
  242   MESTRES   MAZA   LAURA   ***3424*   6,711  
  243   MIR   FONT   FRANCESC XAVIER   ***9024*   5,965  
  244   MOLINA   LANA   OLGA   ***8313*   7,237  
  245   MOLL   MAYOL   MARTA   ***9234*   7,149  
  246   MONSERRAT   GELABERT   ANDRÉS   ***7709*   7,544  
  247   MONSERRAT   SALOM   MARGARITA   ***2383*   5,658  
  248   MORA   MUÑOZ   ADRIAN   ***8693*   5,658  
  249   MORAGUES   FIGUEROLA   MARIA ANTONIA   ***9476*   8,421  
  250   MORALES   CALVO   SUSANA   ***6243*   6,053  
  251   MORALES   NAVARRO   MARIANO   ***8653*   7,018  
  252   MORANTA   ROMAGUERA   MARTA   ***6609*   6,009  
  253   MORELL   BENNASSER   DAMIAN   ***6217*   7,281  
  254   MORENO   GUTIÉRREZ   JUANA MARIA   ***2129*   5,702  
  255   MORENO   ORTEGA   BEATRIZ   ***4940*   8,070  
  256   MOREY   SALAS   CATALINA   ***2096*   5,921  
  257   MOREY   SOLER   PAU   ***2266*   6,579  
  258   MOREY   TERRASA   FRANCISCO JAVIER   ***4624*   5,790  
  259   MORMENEO   KLOSE   ERICA   ***9346*   7,500  
  260   MULET   PERELLO   MARIA ROSA   ***6476*   6,886  
  261   MUÑIZ   RODRIGUEZ   VANESSA   ***2956*   6,491  
  262   NADAL   ROSSELLO   MARIA MAGDALENA   ***6975*   6,754  
  263   NAJERA   MARTINEZ   MANUEL   ***2585*   7,675  
  264   NAVARRO   DOMENECH   MONTSERRAT   ***0490*   5,790  
  265   NAVARRO   GORDILLO   MARIA DEL MAR   ***0319*   6,930  
  266   NAVARRO   GUERRERO   CRISTINA   ***8318*   6,053  
  267   NAVAS   PÉREZ   SONIA BELÉN   ***5320*   6,754  
  268   NEGRE   MASCARO   MARTA   ***0081*   7,193  
  269   NEVADO   FERRÀ   ALEJANDRO   ***6396*   7,500  
  270   NÚÑEZ   MARÍ   VIRGÍNIA   ***8009*   8,114  
  271   OBRADOR   DE AGUILAR   MARÍA SARA   ***9851*   8,114  
  272   OBRADOR   LLOMPART   FRANCISCA MARIA   ***2256*   5,790  
  273   OBRADOR   SALVÀ   MARIA FRANCESCA   ***7282*   5,921  
  274   OCAÑA   SERRANO   SILVIA   ***0649*   5,921  
  275   O'DONNELL   ESTEVA   MARIA EUGENIA   ***3007*   5,789  
  276   OLABARRIA   VAQUERO   FRANCISCO DE BORJA   ***3986*   6,842  
  277   OLIVER   AGUILÓ   MARIA   ***0186*   7,895  
  278   OLIVER   DESHAIES   VANESSA   ***3442*   8,026  
  279   OLIVER   GONZALEZ   GEORGINA   ***5880*   7,763  
  280   OLIVER   MOREY   JERONIMO   ***3660*   5,877  
  281   OLIVER   RAYÓ   MARGALIDA   ***9831*   6,009  
  282   OLIVER   SASTRE   FRANCISCA   ***3935*   5,702  
  283   OLLERS   ALCOVER   MARIA ANGELS   ***3702*   6,579  
  284   OLMEDO   NAVAS   ANTONIA   ***9596*   6,360  
  285   ONIEVA   OÑATE   VÍCTOR DAVID   ***1384*   9,035  
  286   ORDINAS   PERELLO   VICTORIA EUGENIA   ***1744*   5,746  
  287   ORELL   LUQUE   NURIA   ***0961*   6,842  
  288   OSMA   PEREZ   JOSE ALBERTO   ***6478*   5,746  
  289   OSORIO   HURTADO   SANDRA MILENA   ***9637*   7,193  
  290   OZONAS   SUREDA   BARTOLOME   ***6609*   6,491  
  291   PAGAN   GALAN   ANTONIO   ***7352*   8,114  
  292   PALMER   COCARD   BRIGITTE VERONIQUE   ***6722*   6,667  
  293   PALOU   ROTGER   JAUME   ***0426*   6,009  
  294   PALOU   VIDAL   LOURDES ISABEL   ***8566*   5,746  
  295   PARADELA   MORAGUES   SOFIA   ***2414*   6,009  
  296   PARDO   PRATS   ANTONIA   ***1615*   6,184  
  297   PAREDES   ALOU   YOLANDA   ***6001*   6,842  
  298   PARES   SANCHO   FRANCISCA   ***2412*   7,632  
  299   PARETS   COLL   INES   ***5595*   7,149  
  300   PASCUAL   MAS   ESTHER   ***2179*   5,790  
  301   PAZOS   ARCINIEGA   SARA MARIA   ***0099*   6,272  
  302   PAZOS   MORENO   LAURA CONCEPCIÓN   ***3120*   5,790  
  303   PECOS   PEREZ   LORENZA   ***3319*   6,097  
  304   PEDROL   CAÑELLAS   VIRGINIA   ***6831*   8,597  
  305   PEÑALVER   LLORCA   OLGA MARIA   ***4148*   6,798  
  306   PERELLO   BENNASAR   MIQUEL   ***0376*   6,272  
  307   PERELLO   GUAL   MIGUEL ANGEL   ***1149*   6,097  
  308   PERELLO   MOLL   IRENE NIEVES   ***2909*   7,061  
  309   PERELLO   TRIÑANES   MARIA CONCEPCION   ***8331*   7,325  
  310   PERELLÓ   AMENGUAL   MARIA ANTÒNIA   ***1842*   6,579  
  311   PERELLÓ   CHAMARRO   BARTOMEU   ***2423*   6,842  
  312   PEREZ   CASTRO   JOSE JAVIER   ***0899*   6,316  
  313   PEREZ   FLORES   ISABEL   ***2642*   5,746  
  314   PEREZ   GINARD   EVARISTO   ***1689*   6,535  
  315   PEREZ   SERVERA   PEDRO   ***2240*   5,965  
  316   PÉREZ   SERRA   IRENE   ***3558*   8,728  
  317   PICO   MARIMON   CRISTINA   ***2130*   6,667  
  318   PIÑA   CALDENTEY   DORIS   ***2295*   5,921  
  319   PLAZA   JIMÉNEZ   MARÍA LUISA   ***1831*   7,018  
  320   POL   MESEGUER   MIGUEL GUILLERMO   ***5776*   6,097  
  321   POMAR   FORTEZA   EVA MARIA   ***9499*   8,421  
  322   PONS   HERNÁNDEZ   MARÍA DEL MAR   ***9175*   5,702  
  323   PONS   MUNAR   PETRA   ***3787*   5,658  
  324   PONS   TORRENS   MARIA ISABEL   ***0933*   5,833  
  325   PRIETO   MELGAR   MANUEL   ***7127*   5,658  
  326   PUIG   MONSERRAT   MARIA DEL MAR   ***2790*   7,018  
  327   PUIGCERCOS   GUTIERREZ   ESTHER   ***8156*   6,974  
  328   RADO   GAYA   GERMAN   ***0972*   6,623  
  329   RAMIREZ   NARANJO   ROSA MARIA   ***6912*   6,491  
  330   RAMÍREZ   JURADO   SANDRA   ***2804*   5,746  
  331   RAMIS   CATALAN   JOAN ANTONI   ***8282*   7,061  
  332   RAMIS DE AYREFLOR   FRONTERA   CARLOS   ***8143*   7,675  
  333   RAMON   LIDON   MARIA ANTONIA   ***9047*   6,053  
  334   RENDON   SERRANO   VANESA   ***4293*   5,658  
  335   REQUENA   SOTO   DELIA   ***0078*   7,193  
  336   REY   CARRICONDO   ANA   ***5106*   6,404  
  337   REYNES   FORNES   MARTA   ***5957*   7,500  
  338   REYNES   TRIAS   ROSA MARIA   ***0637*   6,754  
  339   RIBAS   CONRADO   MARIA MAGDALENA   ***6656*   7,237  
  340   RIERA   BATLE   MARIA INMACULADA   ***9732*   5,921  
  341   RIERA   CARDONA   EVA   ***0831*   7,193  
  342   RINCON   GALMES   MARIA DEL MAR   ***2002*   7,632  
  343   RINCON   OTERO   SUSANA   ***0927*   7,018  
  344   RIPOLL   ROSSELLO   MARIA MAGDALENA   ***6935*   5,921  
  345   RIVERA   GUTIÉRREZ   MÓNICA   ***4011*   5,877  
  346   ROCA   RODRIGUEZ   MARIA DEL CARMEN   ***0548*   7,018  
  347   RODRIGUEZ   BELINCHON   RAQUEL   ***8135*   6,491  
  348   RODRIGUEZ   BENNASAR   MARIA   ***6455*   6,053  
  349   RODRIGUEZ   GOMEZ   MARIA ESTRELLA   ***6808*   6,184  
  350   RODRIGUEZ   MUÑOZ   RAQUEL   ***7447*   5,658  
  351   RODRÍGUEZ   LAS   MIGUEL ÁNGEL   ***9081*   7,149  
  352   ROIG   ALMEIDA   MONICA   ***8836*   5,658  
  353   ROIG   SARRALDE   MIGUEL   ***0831*   5,965  
  354   ROIG   SERVERA   MARGARITA JUANA   ***6140*   5,702  
  355   ROMAGUERA   MERCE   MATIAS   ***1389*   6,228  
  356   ROMERO   PEREZ   FRANCISCO JAVIER   ***9303*   6,097  
  357   ROSENDE   MUSTILLO   MARIA EMILIA   ***6188*   7,588  
  358   ROTGER   COVAS   JUANA MARIA   ***2876*   7,851  
  359   RUBI   TOMAS   JULIA   ***9630*   7,281  
  360   RUIZ   RIVERA   MARIA DEL CARMEN   ***6864*   6,623  
  361   SALAMANCA   SANSO   MARGARITA   ***3099*   8,070  
  362   SALAS   NIETO   MARGARITA GEMA   ***3485*   6,886  
  363   SALLERAS   VALLESPIR   BERNARDO DAVID   ***2407*   5,877  
  364   SALOM   CAÑELLAS   PAULA   ***5950*   5,702  
  365   SALOM   FRENICHE   ELENA   ***9357*   6,140  
  366   SALOM   SIQUIER   MARGARITA   ***1260*   8,070  
  367   SALVA   GOMEZ   CARLES   ***4976*   7,895  
  368   SAMPER   FERNANDEZ   JOSE LUIS   ***0423*   5,790  
  369   SAMPOL   FRONTERA   FRANCISCA   ***2067*   6,360  
  370   SANCHEZ   FONT   FRANCISCO   ***2952*   6,842  
  371   SANCHEZ   HERMAN   CATALINA   ***0344*   6,623  
  372   SANCHEZ   MARTINEZ   VERONICA   ***0129*   7,105  
  373   SANCHEZ   MIÑAN   ESPERANZA   ***8890*   6,579  
  374   SANCHEZ   REOLID   MONTSERRAT   ***9214*   6,711  
  375   SÁNCHEZ   BOLIVAR   MARIA DOLORES   ***7631*   5,658  
  376   SÁNCHEZ   COLLADOS   RAQUEL   ***0880*   7,018  
  377   SÁNCHEZ   GÁLVEZ   Mª CARMEN   ***8299*   6,053  
  378   SÁNCHEZ   JIMÉNEZ   FELIPE   ***0688*   6,009  
  379   SÁNCHEZ   MORENO   JAVIER   ***5960*   6,930  
  380   SASTRE   DE LA BANDERA   CRISTINA   ***8907*   7,807  
  381   SASTRE   REYNES   CATALINA   ***2898*   7,719  
  382   SASTRE   SERRA   SEBASTIÀ   ***1223*   7,632  
  383   SASTRE   SIMÓN   JUAN MIGUEL   ***3811*   6,316  
  384   SEGUI   VALLCANERAS   Mª ASCENSIO   ***3348*   5,702  
  385   SEGUÍ   FERNÁNDEZ   BRÍGIDA   ***6867*   7,149  
  386   SENDRA   SANCHEZ   JOAN   ***2924*   7,193  
  387   SERRA   ADROVER   ANTONIA   ***4076*   6,053  
  388   SERRA   SENÓN   MONTSERRAT   ***1895*   6,097  
  389   SERRA   URIBE   AINA   ***2750*   6,184  
  390   SERVERA   MORA   MAGDALA   ***2384*   7,588  
  391   SIMONET   ALBENDEA   CAROLINA   ***5155*   6,798  
  392   SIMONET   SALA   MARIA VICTORIA   ***9939*   8,640  
  393   SOARES   TRINIDAD   MARIA DE LA LUZ   ***2627*   6,404  
  394   SOCIAS   REINES   JAUME   ***0598*   6,623  
  395   SOLDUGA   COSTA   SANDRA   ***4951*   5,658  
  396   SOLER   GENESTRA   CLARA   ***4008*   5,877  
  397   SUÑER   LLITERAS   FRANCESC XAVIER   ***3627*   6,842  
  398   SUREDA   TORRES   JOSÉ ANTONIO   ***7714*   7,456  
  399   TABERNER   BALLESTER   MARIA   ***8745*   8,421  
  400   TACCONE   null   ANDREA ELISABETH   ****5238   7,939  
  401   TALAVERA   PEREZ   MARTA   ***2582*   5,658  
  402   TAULER   MARIMÓN   MARGARITA   ***4960*   7,983  
  403   TERRASA   LOZANO   ANTONIO   ***9381*   6,447  
  404   TOBARUELA   ARBONA   MERCE   ***2383*   5,790  
  405   TOMÁS   NAVARRO   ESTEVE   ***2158*   7,500  
  406   TORRANDELL   SANTANDREU   MARIA ANTONIA   ***9585*   6,360  
  407   TORRELLO   COCERA   LUISA   ***8804*   7,325  
  408   TORRES   FERRER   DIEGO   ***4004*   7,500  
  409   TOSTON   GIL   MARIA ESTHER   ***9142*   5,658  
  410   TRUYOL   FIOL   AINA   ***1783*   6,886  
  411   TUR   LOPEZ   MARIA   ***7119*   5,921  
  412   UCENDO   ARROYO   ALVARO   ***6914*   6,623  
  413   UGUET   CASTILLO   MARIA DOLORES   ***8326*   5,833  
  414   VALCARCEL   JIMENEZ   IRENE   ***0550*   6,272  
  415   VALENCIA   SANTANA   REMEDIOS   ***7126*   7,325  
  416   VALENZUELA   AGUSTIN   IDOYA   ***1338*   7,544  
  417   VALERO   COLL   PAULA   ***9556*   6,009  
  418   VALIENTE   ALMAZAN   TERESA   ***2935*   6,053  
  419   VALIENTE   ALMAZÁN   ROCÍO   ***2935*   5,833  
  420   VALLESPIR   PALMER   BARTOMEU   ***2699*   5,702  
  421   VALLESPIR   TUGORES   DAVID   ***1110*   6,009  
  422   VALLS   PASCUAL   ANTONI   ***3339*   6,404  
  423   VAN DER KNOOP   CAÑERO   PEDRO FRANCISCO   ***8100*   6,754  
  424   VARO   MUNAR   JOSÉ FRANCISCO   ***0863*   6,316  
  425   VAZQUEZ   PALACIOS   FRANÇOISE   ***9142*   7,763  
  426   VAZQUEZ   PEREA   ISABEL   ***8131*   6,097  
  427   VÁZQUEZ   JUAN   SILVIA   ***5499*   5,833  
  428   VERA   JAUME   MARIA ISABEL   ***9399*   6,184  
  429   VERGER   FULLANA   MARIA   ***7033*   7,105  
  430   VERGER   VICENS   ESPERANZA   ***0961*   7,763  
  431   VICENS   MUNAR   PILAR   ***9066*   5,965  
  432   VICH   FERRAGUT   MARINA   ***3695*   5,790  
  433   VICH   FULLANA   CATALINA   ***0430*   6,798  
  434   VICO   GRANADO   JUANA   ***9922*   5,833  
  435   VIDAL   PIZA   FRANCISCA   ***7223*   6,140  
  436   VILLALONGA   MASSOT   ALICIA   ***2777*   6,404  
  437   VIVES   RIERA   CÀNDIDA   ***2290*   7,851  
  438   VIVES   TOMÀS   ANTÒNIA   ***6036*   6,360  
  439   YEDRO   VALADES   EVA MARIA   ***8868*   7,763  

  Pàgina del cos

  català . castellano