Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

Consulta personal

Consulta el teu expedient. Ens has d'indicar el dni (sense la lletra), passaport o nie i la data de naixement amb el format dd/mm/aaaa.


Darrers comunicats

 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018). Cossos generals. Cos administratiu.
  Llista provisional de puntuacions de la fase de concurso del cos administratiu
 • BORSA TEMPORAL POLICIA LOCAL 2021.
  Utilització de llapis i goma d'esborrar en la realització del tercer exercici
 • BORSA TEMPORAL POLICIA LOCAL 2021.
  Nomenament assessors especialistes per a col·laborar amb el Tribunal Qualificador en la realització del tercer examen
 • BORSES PERSONAL LABORAL 2021. BORSA PERSONAL LABORAL AUXILIAR TÈCNIC EDUCATIU..
  Llistes provisionals d'admesos i exclosos
 • BORSA TEMPORAL POLICIA LOCAL 2021.
  INSTRUCCIONS DEL TERCER EXERCICI PER ALS ASPIRANTS
 • BORSA TEMPORAL POLICIA LOCAL 2021.
  DISTRIBUCIÓ PER AULES DE LES PERSONES ASPIRANTS CONVOCADES AL TERCER EXERCICI
 • BORSES AGENTS COVID 2021.
  Publicació Resolució de correcció de les errades advertides en la publicació de la Resolució de 21 d'octubre
 • BORSA TEMPORAL POLICIA LOCAL 2021.
  Llista dels aspirants que han superat el 1r i 2n exercici del procediment per a la categoria de policia
 • BORSA TEMPORAL POLICIA LOCAL 2021.
  Convocatòria 3r exercici, amb indicació del dia, hora i lloc de la seva realització
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2021. CFS, ESC SANITÀRIA, ESP FARMÀCIA. MALLORCA.
  PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ ALS EFECTES DE RESOLDRE ELS EMPATS PER A LA CONSTITUCIÓ DE LA BORSA
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2021. CFS, ESC SANITÀRIA, ESP FARMÀCIA. MALLORCA.
  LLISTA DEFINITIVA DE MÈRITS
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2021. CFS, ESC SANITÀRIA, ESP VETERINÀRIA. EIVISSA.
  LLISTA PROVISIONAL ADMESOS I EXCLOSOS
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2021. CFS, ESC SANITÀRIA, ESP MEDICINA TREBALL. MALLORCA.
  LLISTA DEFINITIVA DE MÈRITS
 • PROCES SELECTIU 2019 (OPE 2018).
  Publicació resolució calendari exercicis dels process selectius OPE 2018
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2020. CFS, ESC. CIENTÍFICA, ESP. BIOLOGIA. EIVISSA.
  PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ ALS EFECTES DE RESOLDRE ELS EMPATS PER A LA CONSTITUCIÓ DE LA BORSA
 • BORSA TEMPORAL POLICIA LOCAL 2021.
  Comunicat respecte a la revisió de l'exàmen amb el Tribunal
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2021. COS AUXILIAR. MALLORCA.
  LLISTA DEFINITIVA DEL BORSÍ D'INTERINS
 • BORSES PERSONAL LABORAL 2021. BORSA PERSONAL LABORAL NETEJA..
  PUBLICACIÓ LLISTA DEFINITIVA ADMESOS I EXCLOSOS
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2021. CFS, ESC SANITÀRIA, ESP VETERINÀRIA. MALLORCA.
  Publicació de la resolució d'exclusió d'una aspirant
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2021. COS AUXILIAR. MALLORCA.
  Publicació de la resolució d'exclusió de participació de varis aspirants
 • Veure tots els comunicats


  Llocs web vinculats

  BORSES AGENTS COVID 2021


  Llista provisional de mèrits de les borses de funcionaris interins agents covid

  Data publicació: 06/10/2021

  En data de 6 d'octubre de 2021 es fan públiques les llistes provisionals amb les puntuacions en relació amb la convocatòria del procediment de constitució de dues borses de funcionaris interins d'agents covid (BOIB núm. 100, de 27 de juliol de 2021).

  Les persones aspirants disposen d'un termini de dos dies hàbils, comptadors a partir de l'endemà de la publicació de la llista per al·legar les rectificacions que considerin pertinents sobre la valoració provisional d'aquesta borsa.

  Es requereix a les persones aspirants que han al·legat la participació en un procés selectiu d'accés a la categoria de policia convocat per l'Ajuntament de Sa Pobla per tal que presentin, en el termini d' al·legacions, un certificat que acrediti la nota dels exercicis superats, atesa la impossibilitat de l'EBAP de recaptar-les d'ofici.
  Dins aquest termini, les persones interessades poden sol·licitar veure l'expedient de valoració.

  Les persones que hagin sol·licitat la revisió en termini o que hagin realitzat al·legacions , han d'avançar per email la corresponent sol·licitud (presentada en el Registre General de l'EBAP, en un altre Registre públic o mitjançant Correus) a la adreça formaciopolicial@ebap.caib.es i s'han de personar el dia 13 d'octubre de 2021 a les 09.00 h (revisió borsa preferent) i/o a les 09:30h (revisió borsa subsidiària) a la seu de l'EBAP a Palma (C/Gremi de Corredors,10,3r, Pol.de Son Rossinyol).

  Podeu consultar la llista provisional amb les puntuacions tant en la seu electrònica com en la pàg web http://oposicions.caib.es, accedint al procediment corresponent.  Pàgina del cos


  català . castellano