Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

Consulta personal

Consulta el teu expedient. Ens has d'indicar el dni (sense la lletra), passaport o nie i la data de naixement amb el format dd/mm/aaaa.


Darrers comunicats

 • BORSES EXTRAORDINARIES 2021. CFS ESC SANITÀRIA, ESP MEDICINA. MENORCA.
  LLISTA DEFINITIVA DE MÈRITS
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2021. CFS, ESC SANITÀRIA, ESP MEDICINA TREBALL. MALLORCA.
  Presentació de sol·licituds.
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2021. COS AUXILIAR. MALLORCA.
  Llista definitiva admesos i exclosos
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2021. CFS, ESC SANITÀRIA, ESP MEDICINA TREBALL. MALLORCA.
  CONVOCATORIA BORSA DE PERSONAL FUNCIONARI INTERI
 • BORSES AGENTS COVID 2021.
  Llista provisional de mèrits de les borses de funcionaris interins agents covid
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2021. CFS, ESC ARQUITECTURA, MALLORCA.
  PUBLICACIÓ LLISTA DEFINITIVA ADMESOS I EXCLOSOS
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2020. CFT, ESC HUMANÍSTICA I DE CIÈNCIES SOCIALS, ESP COOPERACIÓ. MALLORCA.
  PUBLICACIÓ LLISTA DEFINITIVA ADMESOS I EXCLOSOS
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2021. CFS ESC SANITÀRIA, ESP MEDICINA. MENORCA.
  LLISTA PROVISIONAL DE MÈRITS
 • BORSES EXTRAORDINARIES 2021. CAF, ESC SUPORT PROF, ESP DELINEANT. MALLORCA.
  Correcció errors i modificació CTV
 • Veure tots els comunicats


  Llocs web vinculats

  Cos superior


  Llista d'aprovats cos superior i termini per a triar lloc i presentar documentació

  Data publicació: 10/06/2021

  En el BOIB núm. 77, de dia 10 de juny de 2021 es publica la Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat de 4 de juny de 2021, amb de la llista de persones que han superat les proves selectives per a l'ingrés en el cos superior de la CAIB i la llista de llocs vacants que s'ofereixen a l'efecte de l'adjudicació (Annex II ).

  Les persones seleccionades disposen d'un termini de VINT DIES NATURALS (des del dia 11 fins al dia 30 de juny) per a presentar el documents que s'indiquen en el punt 3 de la Resolució esmentada al punt anterior.

  Si les persones seleccionades no presenten la documentació dins el termini fixat, llevat de casos de força major, o si manca algun dels requisits exigits, NO podran ser nomenades funcionàries.

  Podeu consultar el BOIB i els annexos en els enllaços següents:
  aprovats_cat


  Pàgina del cos


  català . castellano